Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa Bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna

Telefony na wypadek zagrożeń

POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE I STRAŻE

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie
tel. 998 lub 112
e-mail: kpdzierzoniow@kwpsp.wroc.pl

Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie
tel. 112
e-mail: dyzurny@dzierzoniow.wr.policja.gov.pl

Pogotowie Ratunkowe w Dzierżoniowie
tel. 999 lub 112
e-mail: sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dzierżoniowie
tel. 74 832 46 57; 606 624 921;
e-mail: dzierzoniow@wroc.wiw.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dzierżoniowie
tel. 74 832 33 33; 781 556 033
e-mail: psse.dzierzoniow@pis.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
tel. 74 832 17 80; 695 932 905
e-mail: pinb-dzierzoniow@o2.pl

Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie
tel. 74 831 31 29; 607 448 862
e-mail: sekretariat@zdp.dzierzoniow.pl

 

SAMORZĄDY TERTORIALNE

Powiatowy:

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dzierżoniowie
tel. 74 832 52 27
kom. 698 618 702
fax. 74 832 52 26
e-mail: dzierzoniow@czkw.wroc.pl

całodobowy kontakt:

kom. 698 618 702
tel. 74 832 52 27
(po godzinach pracy urzędu przekierowanie na numer komórkowy po 20 sekundach)
e-mail: dzierzoniow@czkw.wroc.pl

Gminne:

Gmina Dzierżoniów
tel. 74 645 08 30, 74 645 03 94
poza godzinami pracy Urzędu: 513 033 002
e-mail: um@um.dzierzoniow.pl, mmitraszewski@um.dzierzoniow.pl, mjarzynkaoleksy@um.dzierzoniow.pl

Gmina Wiejska Dzierżoniów
tel. 74 832 56 74
poza godzinami pracy Urzędu:  509 603 863
e-mail: sekretariat@ug.dzierzoniow.pl, kryzys@ug.dzierzoniow.pl

Gmina Bielawa
tel. 74 832 87 67
poza godzinami pracy Urzędu:  798 636 276
e-mail: um@um.bielawa.pl, mstadler@um.bielawa.pl

Gmina Łagiewniki
tel. 74 893 94 55 74 66 33 422
poza godzinami pracy Urzędu: 886 724 976
e-mail: gmina@lagiewniki.pl, czk@lagiewniki.pl, janusz.jaworski@lagiewniki.pl

Gmina Piława Górna
tel. 74 832 49 11
poza godzinami pracy Urzędu: 697 501 748
e-mail: um@pilawagorna.pl, crk@pilawagorna.pl

Gmina Niemcza
tel. 74 837 69 96
poza godzinami pracy Urzędu: 609 761 903
e-mail: sekretariat@um.niemcza.pl, rwoznicki@um.niemcza.pl

Gmina Pieszyce
tel. 74 836 54 64, 74 836 72 46
poza godzinami pracy Urzędu: 693 607 581 693 607 580
e-mail: um@pieszyce.pl, mkwiatek@pieszyce.pl

 

ENERGIA, GAZ, WODA, DROGI

Pogotowie Gazowe w Dzierżoniowie
tel. 992
tel. 74 832 24 00
e-mail: rdg.dzierzoniow@wroclaw.psgaz.pl

Pogotowie Energetyczne w Dzierżoniowie
tel. 991
tel. 74 889 45 12
e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne w Dzierżoniowie
tel. 994
tel. 74 832 37 01 do 04
e-mail: wik@wik.dzierzoniow.pl

Punkt Informacji Drogowej GDDKiA
tel. 19 111
e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl