herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Telefony na wypadek zagrożeń

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

TELEFONY ALARMOWE:
112 – Ogólnopolski numer ratunkowy
997 – Policja
998 – Straż Pożarna
999 – Pogotowie ratunkowe
991 – Pogotowie energetyczne
992 – Pogotowie gazowe
994 – Pogotowie wodno-kanalizacyjne

POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE I STRAŻE
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie
tel: 47 871 71 03 – dyżurny KPPSP
e-mail: kpdzierzoniow@kwpsp.wroc.pl

Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie
tel: 47-875-42-22 – dyżurny KPP
e-mail: dyzurny@dzierzoniow.wr.policja.gov.pl

NZOZ Szpital Powiatowy w Dzierżoniowie Sp. z o.o.
tel. 74-831-33-33 – centrala
e-mail: sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dzierżoniowie
tel. 74 832 46 57; 606 624 921;
e-mail: dzierzoniow@wroc.wiw.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dzierżoniowie
tel. 74 832 33 33; 887 438 390
e-mail: psse.dzierzoniow@pis.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
tel. 74 832 17 80; 695 932 905
e-mail: pinb-dzierzoniow@o2.pl

Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie
tel. 74 831 31 29; 607 448 862
e-mail: sekretariat@zdp.dzierzoniow.pl

SAMORZĄDY TERTORIALNE
Powiatowy:
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dzierżoniowie

tel. 74 832 52 27
kom. 698 618 702
fax. 74 832 52 26
e-mail: dzierzoniow@czkw.wroc.pl
całodobowy kontakt:
kom. 698 618 702
tel. 74 832 52 27
(po godzinach pracy urzędu przekierowanie na numer komórkowy po 20 sekundach)
e-mail: dzierzoniow@czkw.wroc.pl

GMINNE:
Gmina Dzierżoniów

tel. 74 645 08 30, 74 645 03 94
poza godzinami pracy Urzędu: 691 280 094
e-mail: um@um.dzierzoniow.pl, mjarzynkaoleksy@um.dzierzoniow.pl

Gmina Wiejska Dzierżoniów
tel. 74 832 56 74
poza godzinami pracy Urzędu:  509 603 863
e-mail: sekretariat@ug.dzierzoniow.pl, kryzys@ug.dzierzoniow.pl

Gmina Bielawa
tel. 74 832 87 67
poza godzinami pracy Urzędu:  798 636 276
e-mail: um@um.bielawa.pl, gczk@um.bielawa.pl

Gmina Łagiewniki
tel. 74 893 94 55, 74 66 33 422
poza godzinami pracy Urzędu: 530 529 603,
e-mail: gmina@lagiewniki.pl, czk@lagiewniki.pl, janusz.jaworski@lagiewniki.pl

Gmina Piława Górna
tel. 74 832 49 11
poza godzinami pracy Urzędu: 697 501 748
e-mail: um@pilawagorna.plcrk@pilawagorna.pl

Gmina Niemcza
tel. 74 837 69 96
poza godzinami pracy Urzędu: 609 761 903
e-mail: sekretariat@um.niemcza.plrwoznicki@um.niemcza.pl

Gmina Pieszyce
tel. 74 836 54 64, 74 836 72 46
poza godzinami pracy Urzędu: 693 607 580
e-mail: um@pieszyce.plmkwiatek@pieszyce.pl

Punkt Informacji Drogowej GDDKiA
tel. 19 111
e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl