Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa Bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna

Telefony na wypadek zagrożeń

Punkt Informacji Drogowej GDDKiA
tel. 19 111
e-mail:  kancelaria@gddkia.gov.pl

Powiatowe służby, inspekcje i straże

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie
998 lub 112
e-mail:  dzierzoniow@kwpsp.wroc.pl

Komenda Powiatowa Policji w Dzierżoniowie
997 lub 112
e-mail:  dyzurny.kpp@dzierzoniow.wr.policja.gov.pl

Pogotowie Ratunkowe w Dzierżoniowie
999 lub 112
e-mail:  sekretariat@szpital.dzierzoniow.pl

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dzierżoniowie
74 832 46 57; 606 624 921;
email:  dzierzoniow.piw@wetgiw.gov.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dzierżoniowie
74 832 33 33; 781 556 033
email:  psse.dzierzoniow@pis.gov.pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
74 832 17 80; 695 932 905
email:  pinb-dzierzoniow@o2.pl

Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie
74 831 31 29; 607 448 862
email:  sekretariat@zdp.dzierzoniow.pl

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dzierżoniowie
tel. 74 832 52 27
kom. 698 618 702
fax. 74 832 52 26
email:  dzierzoniow@czkw.wroc.pl

całodobowy kontakt:

kom. 698 618 702
tel. 74 832 52 27
(po godzinach pracy urzędu przekierowanie na numer komórkowy po 20 sekundach)
email:  dzierzoniow@czkw.wroc.pl

Gmina Dzierżoniów
74 645 08 40, 74 645 08 43, 74 645 08 30
poza godzinami pracy Urzędu: 692 486 863, 668 853 252
e-mail:  um@um.dzierzoniow.pl  hsalisz@um.dzierzoniow.pl

Gmina Wiejska Dzierżoniów
74 832 56 74
poza godzinami pracy Urzędu:  509 603 863
e-mail:  sekretariat@ug.dzierzoniow.pl  kryzys@ug.dzierzoniow.pl

Gmina Bielawa
74 832 87 67
poza godzinami pracy Urzędu:  507 176 707
e-mail:  um@um.bielawa.pl IIor@um.bielawa.pl

Gmina Łagiewniki
74 893 94 55
poza godzinami pracy Urzędu: 606 248 640
e-mail:  gmina@lagiewniki.pl  czk@lagiewniki.pl

Gmina Piława Górna
74 832 49 11
poza godzinami pracy Urzędu: 697 501 748
e-mail:  um@pilawagorna.pl crk@pilawagorna.pl

Gmina Niemcza
74 837 69 96
poza godzinami pracy Urzędu: 609 761 903
e-mail:  sekretariat@um.niemcza.pl  rwoznicki@um.niemcza.pl

Gmina Pieszyce
74 836 72 46, 74 836 54 87
poza godzinami pracy Urzędu: 693 607 589
e-mail:  um@pieszyce.pl    mkwiatek@pieszyce.pl

Pogotowie Gazowe w Dzierżoniowie
992
74 831 24 21
email:  rdg.dzierzoniow@wroclaw.psgaz.pl

Pogotowie Energetyczne w Dzierżoniowie
991
74 889 45 12
email:  tdwbzetd@tauron-dystrybucja.pl

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne w Dzierżoniowie
994
74 832 37 01 do 04
email:   wik@wik.dzierzoniow.pl