herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Jodek potasu

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

WYDAWANIE PREPARATÓW JODOWYCH W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM

Jodek potasu- informacje ogólne

Tabletki zawierające jodek potasu są przygotowane do dystrybucji, będą wydawane w każdej gminie-41 punktów na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Wskazanie punktów dystrybucji jest jednak działaniem w całości prewencyjnym, a leki wydawane będą wyłącznie w sytuacji zagrożenia radiacyjnego po wydaniu stosownej decyzji przez uprawnione organy w tym zakresie.

Przypomnijmy, że zażywając tabletkę z jodkiem potasu chronimy siebie przed skutkami ewentualnej awarii elektrowni atomowej, a co za tym idzie wytworzenia się chorób popromiennych.

Tutaj pobierzesz wykaz punktów dystrybucji

Kto otrzyma jodek potasu?

W chwili zagrożenia akcją, dystrybucji preparatów stabilnego jodku potasu zostaną objęci mieszkańcy naszego powiatu, którzy nie ukończyli 60 roku życia, zgodnie z otrzymanymi wytycznymi. Wszystkie osoby, które ukończą ten wiek, ze względów medycznych, nie powinny przyjmować tabletek jodku potasu.

Kiedy się należy zgłosić po tabletki?

W przypadku wystąpienia w naszym kraju chmury radioaktywnej, za pośrednictwem kanałów masowego przekazu, zostaną przekazane informacje o konieczności zgłoszenia się po tabletki z jodkiem potasu. W momencie uruchomienia wydawania preparatów mieszkańcy powinni stosować się do wskazówek i zaleceń przekazywanych w komunikatach za pomocą systemu Sisms oraz alertów RCB.

W celu ograniczenia ilości osób w punktach oraz sprawnego przebiegu akcji odbiór tabletek będzie możliwy dla całej rodziny, w punktach przypisanych do miejsca zamieszkania. Osobami uprawnionymi do odbioru będą tylko osoby pełnoletnie.

Jakie jest ryzyko?

Ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego w naszym mieście jest minimalne, jednak należy się do niego wcześniej przygotować. Plan dystrybucji, na wypadek ewentualnego zagrożenia, jest procedurą standardową związaną z zarządzaniem kryzysowym. Przypomnijmy, że zażywając ją chronimy siebie przed skutkami ewentualnej awarii elektrowni atomowej, a co za tym idzie wytworzenia się chorób popromiennych.

Procedury

Podejmowane działania to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Aktualnie takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

W celu zapewnienia koordynacji działań w zakresie przygotowania i reagowania na zdarzenie radiacyjne na terenie województwa dolnośląskiego obowiązuje „Wojewódzki Plan Postępowania Awaryjnego”.