Powiat Dzierżoniowski


Szukaj w serwisie:

Strona startowa Bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Działania w celu zapobiegania skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia starosta wykonuje przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zarządzenie Starosty Dzierżoniowskiego w sprawie powołania PZZK

GŁÓWNE ZADANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 1. monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,
 2. realizowanie procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski żywiołowej,
 3. opracowywanie i aktualizowanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego,
 4. planowanie wsparcia organów kierujących działaniami na niższym szczeblu administracji publicznej,
 5. przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej,
 6. realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.

SKŁAD POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

 1. Starosta Dzierżoniowski – Przewodniczący Zepołu,
 2. Wicestarosta,
 3. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie,
 4. Komendant Powiatowy Policji w Dzierżoniowie,
 5. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie,
 6. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Dzierżoniowie,
 7. Powiatowy Lekarz Weterynarii,
 8. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego,
 9. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie,
 10. Prezes Zarządu NZOZ Szpitala Powiatowego w Dzierżoniowie sp. z o.o.,
 11. Dyrektor Aresztu Śledczego w Dzierżoniowie.

Plan Działania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Aktualności