herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Grażyna Wójcik – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

Łukasz Łoś – Starszy inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

Monika Szachniewicz  – Inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

Natalia Szulc  – Inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich

Adres:

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Rynek 27
58-200 Dzierżoniów

Telefony:

tel. 74 832 52 27 – całodobowo;
faks 74 832 52 26;
kom. 698 618 702

Poczta elektroniczna:

Zadania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Do podstawowych zadań należy w szczególności:

  1. Monitorowanie zagrożeń i zbieranie informacji o zdarzeniach.
  2. Realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
  3. Zapewnienie warunków służących koordynacji działań w razie zdarzeń kryzysowych, w tym koordynacji prac związanych z organizacją systemu zarządzania kryzysowego.
  4. Stwarzanie warunków umożliwiających Staroście sprawne kierowanie akcjami w oparciu o pełną informację o zaistniałej sytuacji przy wykorzystaniu określonych procedur i oprogramowania wspomagającego podejmowanie decyzji w określonych sytuacjach kryzysowych.
  5. Organizacja systemu łączności dla potrzeb starosty w sytuacjach kryzysowych.
  6. Współdziałanie z podmiotami ratowniczymi w zakresie organizacji działań    ratowniczych w czasie wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń.
  7. Wdrażanie, weryfikowanie i aktualizowanie baz danych niezbędnych do zabezpieczenia procesu koordynacji działań, realizowanych w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń.
  8. Obsługa Powiatowego Zespołu Zarządzanie Kryzysowego oraz uruchamianie procedur działania w sytuacjach kryzysowych,
  9. Przekazywania ostrzeżeń, komunikatów meteorologicznych/ hydrologiczny i innych informacji do Gminnych Centrów Zarządzania Kryzysowego, powiatowych służb inspekcji i straży oraz do lokalnych środków masowego przekazu.

Schemat Zarządzania Kryzysowego

schemat_zk

W ramach Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego prowadzony jest i stale doposażany powiatowy magazyn interwencji kryzysowej, w którym obecnie znajdują się m.in.:

worki przeciwpowodziowe, pontony ratunkowe, łodzie asekuracyjne, rzutki ratownicze, motopompy, agregaty prądotwórcze, liny asekuracyjne, przecinarki, kamizelki i koła asekuracyjne, odzież ochronna, systemy światła awaryjnego, sprzęt wysokościowy, folia i plandeki do zabezpieczania dachów, zapory drogowe, sprzęt kwaterunkowy, asortyment do zwalczania stanów epidemiologicznych.

Zarządzenie w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Dzierżoniowie