herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 (rok 2008)

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

We wrześniu 2008 roku Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie otrzymało Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 na kolejne 3 lata.

Nasz urząd posiada certyfikat przyznany przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego – „Certyfikacja” z Gdyni od 30 września 2002 r. Certyfikat jest nadawany na 3 lata, dlatego po tym okresie jednostka certyfikująca przeprowadza audit odnowieniowy, na podstawie którego ważność certyfikatu jest przedłużana na kolejny okres. Podobnie jak w 2005, także i w 2008 roku audit wypadł pomyślnie.

iso_2008Badanie odbyło się we wrześniu i potwierdziło, że system zarządzania w Starostwie Powiatowym jest utrzymywany zgodnie z wszelkimi wymogami normy. W ślad za tym PIHZ „Certyfikacja” wydała decyzję w sprawie przedłużenia ważności certyfikatu na okres 30 września 2008 r. – 29 września 2011 r.