herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiat Przyjazny Środowisku (rok 2004)

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W styczniu 2005 roku Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie otrzymało tytuł laureata i certyfikat w kategorii „Powiat Przyjazny Środowisku” w VI edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” organizowanego pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego.

przyj_sr_2004Powiat dzierżoniowski został nagrodzony za podejmowane w 2004 roku działania ekologiczne.

Należy do nich realizacja programów:

  • wykorzystywania zasobów naturalnych w powiecie dzierżoniowskim na cele energetyki odnawialnej – „Bio Energia”,
  • zmniejszania emisji do środowiska na obszarach wiejskich powiatu dzierżoniowskiego – „Mała Emisja”,
  • wykorzystywania energii słonecznej w celu uzupełnienia lokalnego bilansu energetycznego – „Słoneczny Kolektorek”,
  • selektywnego zbierania surowców wtórnych w szkołach ponadgimnazjalych na terenie powiatu dzierżoniowskiego – „Czysta Szkoła”
  • oraz cykl konkursów związanych z gospodarką odpadami.

Konkurs ma za zadanie nagrodzić najlepsze samorządy, które w ostatnim czasie zrealizowały ważne – z punktu widzenia społeczności lokalnych lub regionu – inwestycje ekologiczne mające wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego. Oceniana jest nie tylko skala finansowa zaangażowania (preferująca samorządy bogatsze), lecz nowatorstwo, kompleksowość rozwiązań, wpływ na postrzeganie i wizerunek samorządu, skala zaangażowania własnego mieszkańców.