herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 (rok 2014)

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

We wrześniu 2014 roku Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie otrzymało Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 na kolejne 3 lata.

Nasz urząd posiada Certyfikat ISO potwierdzający wypełnienie wymagań normy PN-EN 9001 : 2009 w zakresie świadczenia usług administracji samorządowej związanych z realizacją zadań o charakterze publicznym.

iso2014_minCertyfikat został przyznany przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego „Certyfikacja” 30 września 2002 r. i od tego czasu jego ważność była przedłużana na kolejne 3 lata. Odbyło się to po przeprowadzeniu przez jednostkę certyfikującą auditów odnowieniowych w 2005, 2008, 2011 i 2014 roku.

Obecnie certyfikat jest ważny do 29 września 2017 roku.