herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 (rok 2011)

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

We wrześniu 2011 roku Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie otrzymało Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2001 na kolejne 3 lata.

Nasz urząd posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 od 2002 r. Przyjęty system jest nadzorowany przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego „Certyfikacja” w Gdyni. Jej przedstawiciele co roku przeprowadzają audit w wybranych wydziałach, a co trzy lata w całym urzędzie. Na podstawie kompleksowego badania całego systemu ważność certyfikatu jest przedłużana na kolejny okres.

iso_2011Audit odnowieniowy odbył się we wrześniu 2011 roku. Jego wynik był pozytywny – badanie wykazało, że system zarządzania jakością w Starostwie działa prawidłowo i właściwie się rozwija. W ślad za tym PIHZ „Certyfikacja” wydała decyzję w sprawie przedłużenia ważności certyfikatu na okres 30 września 2011 r. – 29 września 2014 r.