herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Mecenas Polskiej Ekologii

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W styczniu 2008 roku Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie uzyskało tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii. To najwyższe wyróżnienie, jakie można uzyskać w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku”.

mecenas_2008Prestiżowy tytuł został przyznany powiatowi dzierżoniowskiemu za wieloletnie działania na rzecz środowiska. Ich realizacją zajmował się Wydział Ochrony Środowiska, Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Najważniejsze z nich to:

  • montaż kolektorów słonecznych w Domu Dziecka w Pieszycach i jego filii w Piławie Górnej oraz w budynkach Domu Pomocy Społecznej w Bielawie i w Niemczy (program „BioEnergia” realizowany w latach 2003 – 2005);
  • przyznawanie mieszkańcom powiatu dotacji do montażu kolektorów słonecznych (program „Słoneczny Kolektorek”) oraz dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków i na zmianę sposobu ogrzewania (program „Mała Emisja”) – łącznie w latach 2002 – 2007 było to 106 dotacji na ponad 336 tys. zł;
  • utworzenie dwóch ścieżek edukacyjno-przyrodniczych (z Lasocina do Kamionek i z Ligoty Małej do Przerzeczyn Zdroju)
  • oraz przygotowanie 14 budynków powiatowych do przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych i pozyskanie blisko 800 tys. EURO z Mechanizmu Finansowego na realizację inwestycji w 8 obiektach („Wieloletni plan racjonalizacji zużycia energii w jednostkach powiatowych”).

Organizatorzy konkursu docenili fakt, że realizowane przez wiele lat innowacyjne projekty przyczyniły się do promocji nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz do podniesienia świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.

mecenas_certyfikatPodstawą do ubiegania się o tytuł Mecenasa Polskiej Ekologii było uzyskanie w 2005 roku tytułu laureata w Narodowym Konkursie Ekologicznym „Przyjaźni Środowisku”, a w kolejnych dwóch latach otrzymanie przedłużenia prawa do używania znaku „Przyjaźni Środowisku” na rok 2006 i 2007.
Tytuł Mecenasa jest przyznawany na czas nieokreślony.