herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiat liderem wykorzystywania środków UE

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat dzierżoniowski zajmuje czołowe miejsce w kraju i najwyższe w województwie dolnośląskim w zakresie wykorzystania środków zagranicznych według rankingu tygodnika samorządowego „Wspólnota”.

wspolnota_logo_wiekszeRanking, który ukazał się w wydaniu „Wspólnoty” z września 2009 roku, został opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego. Dotyczy on roku 2008 i odnosi się do wydatków już poniesionych i wykazanych w budżetach samorządów, a nie sum planowanych czy też przyznanych. Dane zostały podzielone na dwie kategorie: wielkość środków zagranicznych w przeliczeniu na jednego mieszkańca i wielkość środków przeznaczonych na inwestycje wspierane ze środków zagranicznych jako procent całych wydatków majątkowych jednostki samorządowej. W obu kategoriach nasz powiat zajmuje 1. miejsce wśród powiatów z Dolnego Śląska, natomiast w skali kraju jest to odpowiednio miejsce 25. i 6.

Tak wysokie miejsce w rankingu opracowanym przez niezależnych ekspertów to niewątpliwy sukces powiatu dzierżoniowskiego, z którego bardzo się cieszę – mówi starosta Janusz Guzdek. – Świadczy on o tym, że nasza praca w zdobywaniu środków zagranicznych była skuteczna.

Dla naszego powiatu szczególne znaczenie ma 6. miejsce w Polsce w zakresie udziału środków zagranicznych w wydatkach inwestycyjnych, który wynosi 66,51%. – Dzięki pozyskanym środkom mogliśmy przeprowadzić o wiele więcej inwestycji ważnych dla mieszkańców powiatu niż byłoby to możliwe tylko przy udziale środków własnych – mówi starosta Janusz Guzdek.

W sumie na inwestycje w 2008 roku powiat wydał blisko 7,2 mln zł. Najważniejsze z nich to: przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynkach, w których mieszczą się jednostki powiatowe – Dom Dziecka w Pieszycach i jego filia w Dzierżoniowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie, filia Domu Pomocy Społecznej w Niemczy, Zespół Szkół nr 3 i Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie, a także modernizacja dróg powiatowych oraz zakup sprzętu dla NZOZ Szpitala Powiatowego sp. z o.o. i służb powiatowych zajmujących się bezpieczeństwem.