herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Złoty Laur Edukacji Samorządowej

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W październiku 2003 roku Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie otrzymało Złoty Laur Edukacji Samorządowej w kategorii urzędów powiatowych w konkursie Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i dwutygodnika samorządowego „Wspólnota”.

laur
Kryterium oceny w tym konkursie było uczestnictwo urzędników w różnych formach podnoszenia swoich kwalifikacji przed przystąpieniem do Unii Europejskiej.

Kapituła konkursu, pod przewodnictwem prof. Jerzego Regulskiego, prezesa fundacji oceniała liczbę pracowników biorących udział w szkoleniach i kursach samorządowych, liczbę urzędników, którzy ukończyli w 2002 roku studia wyższe lub podyplomowe. Porównywano także ogólne wydatki na szkolenie pracowników w 2002 r. i plan w tym zakresie na rok bieżący.

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie wygrało kategorię powiatów przed urzędami w Bełchatowie i Ostródzie. Wśród dużych miast najlepszy był Poznań. Organizatorzy konkursu wyszli z założenia, że szkolenie urzędników jest ważnym czynnikiem profesjonalizacji administracji publicznej, w tym samorządowej – która z kolei jest warunkiem naszego sukcesu w Unii Europejskiej.