herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Powiat Przyjazny Środowisku (rok 2005)

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

W lutym 2006 roku Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie otrzymało przedłużenie prawa do używania znaku „Powiat Przyjazny Środowisku” na rok 2006. Świadczy to o tym, że pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa nie spoczęli na laurach po otrzymaniu tytułu laureata w kategorii „Powiat Przyjazny Środowisku” w VI edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku”.

pow_przyj_sr_2005W 2005 roku powiat dzierżoniowski kontynuował rozpoczęte w ubiegłych latach programy, w ramach których m.in. w Domu Dziecka w Pieszycach przeprowadzono modernizację kotłowni z zastosowaniem kolektorów słonecznych (program „Bio Energia”), mieszkańcom powiatu udzielono 7 dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków i 3 dotacji na zmianę sposobu ogrzewania (program „Mała Emisja”) oraz 10 dotacji do montażu kolektorów słonecznych (program „Słoneczny Kolektorek”).

Poza tym w 2005 roku otwarto Ośrodek Edukacji Ekologicznej po wcześniejszym wyremontowaniu i wyposażeniu pomieszczenia w budynku Starostwa przy ul. Świdnickiej 38 (program „Ekorozum”), utworzono ścieżkę przyrodniczą Lasocin – Kamionki oraz opracowano „Wieloletni plan racjonalizacji zużycia energii w jednostkach powiatowych Powiatu Dzierżoniowskiego”, którego zadaniem jest ograniczenie zużycia energii w 15 jednostkach powiatowych.

Dzięki wykonaniu tych wszystkich zadań nasz urząd stał się laureatem VII Edycji Narodowego Konkursu Ekologicznego w kategorii Samorząd Przyjazny Środowisku organizowanego pod patronatem honorowym Prezydenta RP.