herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

oświata

Remonty w powiatowych placówkach oświatowych

Remonty i inwestycje wykonane w 2008 roku w placówkach oświatowych kosztowały blisko 2,9 mln zł, w tym ponad 1,8 mln zł pochodziło ze środków zewnętrznych.

Monitoring w powiatowych szkołach

Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie pozyskało ponad 61 tys. zł dotacji w ramach rządowego programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup i instalację w szkołach zestawów do monitoringu, a także na rozszerzenie istniejącej sieci monitoringu.

Remonty w powiatowych placówkach oświatowych

Blisko 1 mln zł pochłonęły remonty i inwestycje w powiatowych placówkach oświatowych w 2007 roku.