herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

DODATKOWE KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE STAŻOWE GWARANCJĄ ZATRUDNIENIA

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.


Lider projektu: Powiat Dzierżoniowski
Partner Projektu: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska
Podmioty realizujące projekt:
– Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
– Zespół Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie
– Zespół Szkół nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie
– Zespół Szkół nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie
– Projekt partnerski skierowany do 249 osób (uczniów i nauczycieli).

Działania:
– organizacja staży i praktyk dla 226 uczniów w celu zwiększenia umiejętności zawodowych zdobywanych w rzeczywistym miejscu pracy;
– organizacja doradztwa zawodowego oraz certyfikowanych szkoleń specjalistycznych dla uczniów, kończących się uzyskaniem kwalifikacji wpisanych do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji;
– organizacja kursów i szkoleń dla 23 nauczycieli w oparciu o Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji;
– doposażenie pracowni informatycznych i zawodowych na podstawie indywidualnego zapotrzebowania szkół.

Cele projektu:
– zwiększenie jakości nauczania w szkołach zawodowych;
– wzrost kompetencji nauczycieli;
– zacieśnienie współpracy z pracodawcami;
– zwiększenie szans za zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego.

Planowane efekty:
– wzrost kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych pozwalających wejść uczniom na rynek pracy;
– podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Wartość projektu: 2 782 037,45 PLN
Wkład UE/Dofinansowanie: 2 364 731,83 PLN
Okres realizacji projektu: 01.01.2021 – 30.06.2023.

Dokumenty rekrutacyjne oraz harmonogramy realizacji form wsparcia znajdują się tutaj.