herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zdobyte Doświadczenie – szansą na zatrudnienie

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Projekt pn.: „ZDOBYTE DOŚWIADCZENIE – SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Lider projektu: Powiat Dzierżoniowski
Partner Projektu: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska
Podmioty realizujące projekt:
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
Zespół Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie
Zespół Szkół nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie
Zespół Szkół nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie
Zespół Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach

Projekt partnerski skierowany do 299 osób z 5 zespołów szkół zawodowych z terenu powiatu dzierżoniowskiego.

Działania realizowane w ramach projektu:
– organizacja staży i praktyk dla 238 uczniów (106K) w celu zwiększenia umiejętności zawodowych zdobywanych w rzeczywistym miejscu pracy;
– organizacja kursów i szkoleń rozwijających kompetencje zawodowe dla 238 uczniów;
– tworzenie klas patronackich w celu zwiększenia udziału lokalnych pracodawców w systemie edukacji zawodowych na terenie powiatu dzierżoniowskiego;
– organizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych w ramach kształcenia zawodowego w celu zwiększenia kompetencji zawodowych uczniów;
– organizacja kursów i szkoleń dla nauczycieli w ramach zawodów, na które występuje deficyt na lokalnym rynku pracy;
– organizacja staży dla nauczycieli w celu zdobycia umiejętności nauczania zawodu, tak jak w rzeczywistym miejscu pracy;
– studia podyplomowe dla nauczycieli w celu poszerzenia wiedzy dotyczącej kształcenia kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, a w szczególności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Cele projektu:
– zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych na terenie powiatu dzierżoniowskiego;
– zwiększenie jakości nauczania w szkołach zawodowych;
– wzrost kompetencji nauczycieli;
– zacieśnienie współpracy z pracodawcami;
– zwiększenie szans za zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych.

Planowane efekty:
– wzrost kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych pozwalających wejść uczniom na rynek pracy;
– podniesienie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Wartość projektu: 2.467.265,15 zł
Dofinansowanie: 2.343.565,15 zł
W tym wkład UE: 2.097.175,37 zł

Okres realizacji projektu od: 2019-09-01 do: 2021-08-31

Dokumenty rekrutacyjne oraz harmonogramy realizacji form wsparcia znajdują się tutaj.