herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Scalenie gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Na realizację zadania Powiat Dzierżoniowski pozyskał w 2016 roku prawie 13,7 mln zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Wniosek Powiatu Dzierżoniowskiego o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” uzyskał 135 punktów i zajął I miejsce na liście rankingowej.

Scalenie gruntów przeprowadzane jest na wniosek 91,1% właścicieli gospodarstw rolnych, które są położone na projektowanym obszarze scalenia.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków gospodarowania, która odbędzie się przede wszystkim poprzez zmniejszenie liczby działek w gospodarstwach rolnych i budowę nowych dróg wraz z infrastrukturą.

Dzięki scaleniu rolnicy zyskają szerokie pola zamiast kilku wąskich rozrzuconych po całej wsi, będą mieli mniejszą odległość pól od gospodarstw, co wpłynie na obniżenie kosztów ponoszonych przy uprawie roli, a co najważniejsze – lepszy dojazd do pól.

Powierzchnia obszaru scalenia: 2030,81 ha
Piława Dolna 2023,75 ha
Owiesno 7,06 ha

Liczba uczestników scalenia: 758

Drogi do przebudowy: 8 km
Drogi do budowy: 1,29 km

Zakończenie realizacji operacji planuje się na rok 2020.

Operację na mocy porozumienia pomiędzy Województwem Dolnośląskim a Starostą Dzierżoniowskim prowadzi Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu. Operację koordynuje i od strony formalnej prowadzi Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.

Aktualności i ogłoszenia dotyczące „Scalenia gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno”

Postanowienie scaleniowe (23.09.2016)

Podpisanie umowy na dofinansowanie „Scalenia gruntów wsi Piława Dolna oraz części wsi Owiesno” (1.09.2016)