herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Wsparcie osób usamodzielnianych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego poprzez utworzenie mieszkań chronionych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Projekt pn. „Wsparcie osób usamodzielnianych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego poprzez utworzenie mieszkań chronionych dostosowanych dla osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014-2020

Beneficjent: Powiat Dzierżoniowski

Cel projektu:
Celem projektu jest kompleksowe wsparcie i umożliwienie prowadzenia skutecznej integracji społeczno–zawodowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb osób usamodzielnianych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego.
W ramach projektu planowana jest budowa i wyposażenie dwóch mieszkań chronionych poprzez przebudowę prawego skrzydła poddasza budynku zlokalizowanego w Piławie Górnej przy ul. Szkolnej 6. Mieszkania chronione będą przeznaczone na tymczasowy pobyt pełnoletnich osób uczących się lub pracujących, opuszczających pieczę zastępczą, nieposiadających własnego mieszkania, których miejscem zamieszkania po opuszczeniu pieczy zastępczej będzie Powiat Dzierżoniowski. Jednym z elementów projektu będzie budowa windy osobowej zapewniająca dostęp do mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych.

Planowane efekty:
Mieszkania chronione są formą pomocy społecznej przygotowującą do prowadzenia samodzielnego życia i zapewnienia warunków samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną osób, które nie miały możliwości dorastania w domu rodzinnym.
Pobyt w mieszkaniach chronionych ma charakter tymczasowy i treningowy. Poprzez udzielane wsparcie ze strony specjalistów i pracowników socjalnych odbiorcy projektu, czyli mieszkańcy, będą mogli uzyskać wykształcenie, zdobyć kwalifikacje zawodowe, poszukiwać i pozyskać samodzielne mieszkanie, równocześnie wykształcając realne postrzeganie rzeczywistości i poczucie odpowiedzialności za własne życie.
Wsparcie w postaci mieszkań chronionych pomoże wykształcić u mieszkańców umiejętności samodzielnego życia społecznego i zawodowego. Bezpośrednio projekt zakłada budowę dwóch mieszkań chronionych każde składające się z łazienki, kuchni z jadalnią, przedpokoju oraz trzech pokoi. Mieszkania będą umeblowane, a dostęp dla osób niepełnosprawnych zapewni winda, która również powstanie w ramach projektu.

Budżet Projektu

Planowana wartość projektu: 983 431,06 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania: 780 980,90 PLN

Termin rzeczowej realizacji projektu:
październik 2018 – wrzesień 2019