herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

WSPIERAMY ZAWODY PRZYSZŁOŚCI W SZKOŁACH WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.


Lider projektu: Centrum Szkoleń Informatycznych VEDIUS w Krakowie,
Partnerzy: Centrum Wspierania Przedsiębiorczości we Wrocławiu, Gmina Wrocław oraz Powiat Dzierżoniowski.
Projekt jest skierowany do szkół prowadzących kształcenie zawodowe (uczestniczyć mogą w nim wyłącznie uczniowie Technikum)

W projekcie jako Beneficjenci uczestniczy 5 szkół:
– Zespół Szkół Nr 8 we Wrocławiu (Technikum nr 19)
– Zespół Szkół Nr 18 we Wrocławiu (Technikum nr 3)
– Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu (Technikum nr 7)
– Elektroniczne Zakłady Naukowe we Wrocławiu (Technikum nr 10)
– Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie (Technikum).

Cel projektu: Wsparcie szkół w zakresie wdrażania najnowszych technologii, przystosowanie uczniów do rzeczywistych warunków rynku pracy, powiązanie szkół z przedsiębiorstwami technologicznymi.
Działania w ramach projektu:

– WSPARCIE DORADCZO-EDUKACYJNE DLA UCZNIÓW
– WSPARCIE SZKOLENIOWE DLA UCZNIÓW
– WSPARCIE STAŻOWE DLA UCZNIÓW
– WSPARCIE DORADCZE DLA NAUCZYCIELI
– WSPARCIE INFRASTRUKTURALNE DLA SZKÓŁ.

Planowane efekty:
– podniesienie zdolności do zatrudnienia uczniów w zawodach z branży ICT, elektromechanicznej, budownictwa, transportu i logistyki na lokalnym rynku pracy.
– podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej
– poprawa jakości kształcenia.

Całkowita wartość projektu: 1 999 608,00 zł
Kwota dofinansowania: 1 699 608,00 zł
Okres realizacji projektu: od: 2020-08-01do: 2022-07-31.