herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

„Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Projekt pn.: „Poprawa warunków kształcenia w szkołach zawodowych na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

fundusze europejskie grafika

Lider projektu: „Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska”
Partner Projektu: Powiat Dzierżoniowski
Projekt adresowany jest do młodzieży z trenu Powiatu Dzierżoniowskiego oraz sąsiadujących miejscowości, która uczy się lub zamierza podjąć naukę w najbliższych latach w jednej z trzech szkół zawodowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie.

Zakres projektu
Adaptacja 4 pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w 3 szkołach:
ZS Nr 1 w Dzierżoniowie, ul. Mickiewicza 8 – Pracownia informatyczna.
ZS Nr 3 w Dzierżoniowie, ul. Słowiańska 6 – Pracownia logistyczno – spedycyjna.
ZS i PKZ w Bielawie, ul Żeromskiego 41 – Pracownia CNC oraz pracownia Fotografii cyfrowej i grafiki komputerowej.

Cel projektu:
Głównym celem realizacji projektu jest rozwój infrastruktury edukacyjnej w trzech szkołach zawodowych Powiatu Dzierżoniowskiego oraz zwiększenie szans zatrudnienia osób młodych z wykształceniem zawodowym poprzez:
1.Wzbogacenie oferty kształcenia zawodowego.
2.Dostosowanie oferty edukacyjnej kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz w zawodach zgodnych z Ramami Strategicznymi na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska.
3.Utworzenie infrastruktury w zakresie kształcenia zawodowego zbliżonej do rzeczywistego środowiska pracy (we współpracy z pracodawcami).

Planowane efekty:
Dzięki realizacji projektu, absolwenci szkół zawodowych wyposażeni w praktyczne umiejętności otrzymają szanse na zatrudnienie oraz rozwój zawodowy. Projekt obejmuje szkoły zawodowe, których organem prowadzącym jest Pow. Dzierż., co dodatkowo potwierdza o kompleksowości planowanej realizacji oraz jej konieczności.

Wartość projektu: 2 171 220,77PLN
Dofinansowanie – wkład UE: 1 845 537,65PLN
Okres realizacji projektu: 17.03.2020. – 31.10.2022 r.