herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Projekt grantowy
„Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”

Wartość projektu: 100 000,00 zł
Wartość dofinansowania: 100 000,00 zł
Wkład UE: 84 630,00 zł
Okres realizacji projektu: 28.04.2020 – 28.10.2020

Działania w ramach projektu:
Zakup sprzętu komputerowego (45 laptopów i 10 tabletów) do nauki zdalnej dla szkół prowadzonych przez Powiat Dzierżoniowski.

Z zakupionego sprzętu korzystać będą uczniowie i nauczyciele niemający warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym z:
1) Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Bielawie
2) I Liceum Ogólnokształcącego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Dzierżoniowie
3) II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie
4) Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie
5) Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie
6) Zespołu Szkół Nr 2 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Dzierżoniowie
7) Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie
8) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dzierżoniowie
9) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Piławie Górnej