herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Projekt pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Powiat Dzierżoniowski wraz z 22 innymi Powiatami Województwa Dolnośląskiego oraz liderem partnerstwa – Związkiem Powiatów Województwa Dolnośląskiego realizuje Projekt pn. „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”, Oś priorytetowa 2: Technologie informacyjno – komunikacyjne, Działanie 2.1: E-usługi publiczne, Poddziałanie 2.1.1: E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne.

 

Obejrzyj film promujący projekt „Platforma Elektronicznych Usług Geodezyjnych – PEUG”

Instrukcja obsługi Platformy Elektronicznych Usług Geodezyjnych