herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

Projekt „Upowszechnianie i rozwój transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu polsko-czeskim”

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Biuro Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Powiatu Dzierżoniowskiego przy współpracy Stowarzyszenia „Ziemia Dzierżoniowska” pozyskało fundusze zewnętrzne z Euroregionu Glacensis, dzięki którym zorganizowany zostanie w tym roku festiwal folklorystyczny „FOLKOVE”.


Tego lata w ramach wydarzenia na terenie Arboretum Wojsławice odbędzie się festiwal, w którym wezmą udział zespoły folklorystyczne z Czech i Polski. Będzie to więc prawdziwe święto tradycji, kultury i muzyki dwóch krajów oraz naszego pogranicza. Dla zainteresowanych polsko-czeskimi wartościami przeprowadzone zostaną warsztaty kulturowe, językowe i kulinarne. Całe wydarzenie będzie transmitowane online, więc jeśli ktoś nie będzie mógł przyjechać na festiwal lub pandemia nie pozwoli na obecność publiczności wszystko będzie można obejrzeć w Internecie.

Dzięki pozyskanym funduszom opracowana zostanie również mapa zespołów folklorystycznych z terenu pogranicza jak i dwujęzyczny folder z najważniejszymi informacjami na temat współpracujących regionów. Wydarzenie promować będzie dwujęzyczny film, który zaprezentuje najważniejsze momenty festiwalu.

Powiat Dzierżoniowski realizuje projekt wraz z miastem Lanskroun, który jest partnerem po stronie czeskiej, dzięki temu Polska publiczność będzie miała możliwość poznania folkloru i kultury ludowej czeskiej strony pogranicza.

Wartość projektu wynosi 23.529 euro. Powiat Dzierżoniowski otrzymał dofinansowanie w wysokości 19.999,65 euro w ramach projektu pn. „Upowszechnianie i rozwój transgranicznych więzi kulturowych na pograniczu polsko-czeskim”, finansowanym z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

Plakat wydarzenia

Zapowiedź imprezy

Interaktywna Mapa Zespołów Folklorystycznych Euroregionu Glacensis

Kto wystąpi podczas przeglądu?