herb powiatu POWIAT
DZIERŻONIOWSKI

„Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne”

Dodano: Aktualizacja: Tekst:

Beneficjent: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

Partnerzy Projektu: Gmina Miejska Dzierżoniów, Powiat Dzierżoniowski, Gmina Łagiewniki,
Gmina Niemcza, Gmina Bielawa, Gmina Piława Górna

Projektem objętych zostanie 11 szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego, w tym Gimnazjum nr 5 w Bielawie mieszczące się w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bielawie prowadzone przez Powiat Dzierżoniowski.

Projekt zakłada wyposażenie łącznie 21 pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w niezbędny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne.

Planowane efekty:

Szkoły objęte projektem poszerzą swoją ofertę edukacyjną, zwiększą liczbę, rodzaj oraz jakość zajęć kształcących kompetencje kluczowe i wykorzystujących sprzęt komputerowy z TIK (podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, rewalidacyjnych oraz wyrównawczych). Zwiększy się liczba uczniów korzystających z nowoczesnego wyposażenia dydaktycznego w tym TIK, a także liczba nauczyli korzystających z nowoczesnych środków dydaktycznych i wykorzystujących narzędzia TIK do codziennej pracy  z uczniami.

Budżet projektu:

Wartość projektu: 2 541 212,72 PLN.

Wartość dofinansowania ze środków UE: 2 160 030,82 PLN.

Zakończenie realizacji Projektu planuje się na listopad 2018 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie lidera projektu,
którym jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska

Aktualności

Nowoczesny sprzęt w bielawskim liceum (18 czerwca 2018 r.)

Nowoczesna pracownia informatyczna (11.06.2018)